Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Tween 80 C64H124O26

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Tween 80

Công thức hóa học: C64H124O26

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR500ml/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265