Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Trichloroacetic acid

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hóa chất tinh khiết JHD Trung Quốc, hóa chất Trung Quốc, Trichloroacetic acid CCl3COOH, TCA, tricloaceic acid

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Trichloroacetic acid

Công thức hóa học: CCl3COOH

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR500g/chai.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956