Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Phenolphthalein C20H14O4

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Phenol phthalein

Công thức hóa học: C20H14O4

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR25g/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265