Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Ethyl acetate C4H8O2

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Ethyl acetate

Công thức hóa học: C4H8O2

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR500ml/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265