Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Phenol red C19H14O5S

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Phenol red

Công thức hóa học: C19H14O5S

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: IND5g/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265