Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

1,10-phenanthroline C12H8N2.H2O

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: 1,10-phenanthroline

Công thức hóa học: C12H8N2.H2O

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR5g/chai.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956