Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

1,10-phenanthroline C12H8N2.H2O

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hóa chất tinh khiết JHD Trung Quốc, hóa chất Trung Quốc, 1,10-phenanthroline C12H8N2.H2O

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: 1,10-phenanthroline

Công thức hóa học: C12H8N2.H2O

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR5g/chai.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956