Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống chuẩn Việt Nam

Còn hàng

Liên hệ

Ống chuẩn acid oxalic (C2H2O4) 0.1N

Ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N

Ống chuẩn Na2S2O3.5H2O 0.1N

Ống chuẩn NaOH 0.1N

Ống chuẩn HCl 0.1N

Ống chuẩn H2SO4 0.1N

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956