Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ninhydrin C9H6O4

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Ninhydrin

Công thức hóa học: C9H6O4

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR5g/chai.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956