Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ninhydrin C9H6O4

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hóa chất tinh khiết JHD Trung Quốc, hóa chất Trung Quốc, Ninhydrin C9H6O4

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Ninhydrin

Công thức hóa học: C9H6O4

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR5g/chai.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956