Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Oxalic acid dihydrate H2C2O4.2H2O

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Oxalic acid dihydrate

Công thức hóa học: H2C2O4.2H2O

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR500g/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: