Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ammonium dihydrogen phosphate NH4H2PO4

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Ammonium dihydrogen phosphate 

Công thức hóa học: NH4H2PO4

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: AR500g/chai.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956