Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bromophenol blue C19H10O5Br4S

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Bromophenol blue

Công thức hóa học: C19H10O5Br4S

Hãng: JHD/Trung Quốc

Định lượng: IND10g/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: