Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sodium carboxymethyl cellulose ( CMC) RnOCH2COONa

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Sodium carboxymethyl cellulose ( CMC)

Công thức hóa học: RnOCH2COONa

Xuất xứ: JHD - Trung Quốc

Định lượng: CP500g/túi

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956