Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giấy gói than

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giấy gói than dùng cho bom nhiệt lượng, giấy trợ cháy cho bom nhiệt lượng

Giấy gói than dùng cho bom nhiệt lượng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956