Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sàng rây phân tích cỡ hạt đường kính D400mm hãng Haver & Boecker

Còn hàng

Liên hệ

Sàng rây phân tích cỡ hạt đường kính D400mm hãng Haver & Boecker

Hãng sản xuất: Haver & Boecker - Đức 

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM

- Đường kính 400mm, cao 65mm, cao toàn phần 80mm 

-Vật liệu : khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông. 

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng  các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm. 

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng 

Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

1. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 125 mm (Code: 520594)

2. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 112 mm (Code: 520595)

3. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 106 mm (Code: 520596)

4. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 100 mm (Code: 520597)

5. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 90 mm (Code: 520598)

6. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 80 mm (Code: 520599)

7. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 75 mm (Code: 520600)

8. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 71 mm (Code: 520601

9. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 63 mm (Code: 520602)

10. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 56 mm (Code: 520603)

11. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 53 mm (Code: 520604)

12. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 50 mm (Code: 520605)

13. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 45 mm (Code: 520606)

14. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 40 mm (Code: 520607)

15. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 37.5 mm (Code: 520608)

16. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 35.5 mm (Code: 516731)

17. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 31.5 mm (Code: 590696)

18. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 28 mm (Code: 520610)

19. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 26.5 mm (Code: 520611)

20. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 25 mm (Code: 520612)

21. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 22.4 mm (Code: 520613)

22. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 20 mm (Code: 515992)

23. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 19 mm (Code: 520614)

24. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 18 mm (Code: 520615)

25. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 16 mm (Code: 590571)

26. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 14 mm (Code: 590191)

27. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 13.2 mm (Code: 520617)

28. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 12.5 mm (Code: 590184)

29. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 11.2 mm (Code: 520618)

30. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 10 mm (Code: 516755)

31. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9.5 mm (Code: 529366)

32. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9 mm (Code: 520619)

33. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 8 mm (Code: 515978)

34. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 7.1 mm (Code: 590177)

35. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.7 mm (Code: 520620)

36. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.3 mm (Code: 515961)

37. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5.6 mm (Code: 527391)

38. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5 mm (Code: 527199)

39. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.75 mm (Code: 520621)

40. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.5 mm (Code: 516003)

41. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 515947)

42. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.55 mm (Code: 520622)

43. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.35 mm (Code: 520624)

44. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.15 mm (Code: 515940)

45. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 516801)

46. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 520625)

47. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.36 mm (Code: 520626)

48. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 520627)

49. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 516747)

50. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 520628)

51. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 520629)

52. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 520631)

53. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 532148)

54. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 532130)

55. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 520632)

56. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 520633)

57. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 515916) mm

58. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.9 mm (Code: 520634)

59. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.85 mm (Code: 520635)

60. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 532123)

61. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 516273)

62. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 590727)

63. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 520636)

64. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 520637)

65. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 515909)

66. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 516189)

67. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 520638)

68. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 516172)

69. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 516034)

70. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 520639)

71. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 520640)

72. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 520641)

73. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 516267)

74. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 520642)

75. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 520643)

76. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 520644)

77. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 516072)

78. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 516088)

79. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 516142)

80. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 520645)

81. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 516761)

82. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 520646)

83. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 516135)

84. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 520648)

85. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 516259)

86. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 520649)

87. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 516128)

88. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 516855)

89. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 516158)

90. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 520650)

91. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 520651)

92. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.05 mm (Code: 520652)

93. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.045 mm (Code: 516110)

94. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 520653)

95. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 520684)

96. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 516956)

97. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 520686)

98. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.025 mm (Code: 520703)

99. Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 520001) 

100. Nắp đậy sàng f400mm bằng thép không gỉ (Code: 542348)

101. Khay hứng sàng f400mm bằng thép không gỉ (Code: 540498)

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: