Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Dây mồi đốt nhiệt lượng hãng CKIC

Còn hàng

Liên hệ

Dây mồi kim loại

Số lượng: 500 dây/hôp

Nhiệt lượng: 50J

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956