Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 100mm

Còn hàng

Liên hệ

Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 100mm

Hãng sản xuất: Haver & Boecker- Đức 

Đặc điểm:

Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410 

-Đường kính 100mm, cao 45mm 

-Vật liệu: khung và lưới hoàn toàn bằng thép không  gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông. 

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng   các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm. 

Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau: 

1  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.5 mm (Code: 520813A)

2  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.36 mm (Code: 520821A)

3  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.24 mm (Code: 520828A)

4  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 520804A)

5  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.8 mm (Code: 520829A)

6  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.7 mm (Code: 520796A)

7  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.6 mm (Code: 520812A)

8  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.4 mm (Code: 520830A)

9  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.25 mm (Code: 520831A)

10  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.18 mm (Code: 520797A)

11  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.12 mm (Code: 520833A)

12  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.0 mm (Code: 520794A)

13  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.9 mm (Code: 520834A)

14  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.85 mm (Code: 520798A)

15  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.8 mm (Code: 520774A)

16  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.71 mm (Code: 520835A)

17  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.63 mm (Code: 520836A)

18  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.6 mm (Code: 520799A)

19  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.56 mm (Code: 520837A)

20  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.5 mm (Code: 520805A)

21  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.45 mm (Code: 520838A)

22  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.425 mm (Code: 520800A)

23  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.4 mm (Code: 520815A)

24  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.355 mm (Code: 520839A)

25  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.315 mm (Code: 520816A)

26  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.3 mm (Code: 520802A)

27  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.28 mm (Code: 520840A)

28  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.25 mm (Code: 520791A)

29  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.224 mm (Code: 520841A)

30  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.212 mm (Code: 520842A)

31  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.2 mm (Code: 520778A)

32  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.18 mm (Code: 520843A)

33  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.16 mm (Code: 520814A)

34  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.15 mm (Code: 520809A)

35  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.14 mm (Code: 520844A)

36  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.125 mm (Code: 520787A)

37  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.112 mm (Code: 520845A)

38  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.106 mm (Code: 520846A)

39  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.1 mm (Code: 520783A)

40  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.09 mm (Code: 520811A)

41  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.08 mm (Code: 520847A)

42  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.075 mm (Code: 520782A)

43  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.071 mm (Code: 520848A)

44  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.063 mm (Code: 520781A)

45  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.056 mm (Code: 520850A)

46  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.053 mm (Code: 520808A)

47  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.05 mm (Code: 520807A)

48  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.045 mm (Code: 520777A)

49  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.04 mm (Code: 520780A)

50  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.038 mm (Code: 520810A)

51  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.036 mm (Code: 520851A)

52  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.032 mm (Code: 520806A)

53  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.025 mm (Code: 520852A)

54  Sàng đường kính 100mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.02 mm (Code: 520789A)

55  Nắp đậy sàng f100mm bằng thép không gỉ (Code: 540088)

56  Khay hứng sàng f100mm bằng thép không gỉ (Code:540085)

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265