Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Dây mồi đốt nhiệt trị

Còn hàng

Liên hệ

Dây mồi đốt nhiệt trị 

Hãng CKIC

Nhiệt lượng: 50J

Số lượng: 500 sợi

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: