Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sửa chén platin cũ, hàn chén platin, đúc lại chén platin

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đúc lại chén platin, đúc chứn platin, sửa chữa chén platin

Hotline: 02432222956