Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Dây mồi đốt nhiệt trị hãng Sundy

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Dây mồi dùng cho máy nhiệt trị sundy , dây mồi nhiệt trị Sundy

Dây mồi dùng cho máy nhiệt trị sundy

Số lượng dây: 1000 dây/hộp

Nhiệt lượng: 50J

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956