Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Eriochrome black T C20H12N3O7SNa

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm: 

Tên sản phẩm: Eriochrome black T

Công thức hóa học: C20H12N3O7SNa

Xuất xứ: JHD - Trung Quốc

Định lượng: IND25g/chai

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265