Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Que cấy vi sinh platin

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Que cấy vi sinh đầu cấy bằng platin, đầu que cấy vi sinh, que cấy vi sinh platin

Que cấy vi sinh đầu cấy bằng platin

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956