Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ chưng cất đạm thủ công

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ chưng cất đạm thủ công làm bằng thủy tinh. Phương pháp: Chưng cất đạm thủ công bằng phương pháp Kjeldahl Hướng dẫn sử dụng phương pháp chưng cất đạm bằng phương pháp Kjeldahl Phương pháp Kjeldahl

Hotline: 02432222956