Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Que cấy vi sinh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Que cấy vi sinh INOX, Que cấy vi sinh thép không rỉ

Que cấy vi sinh INOX đầu tròn

Cấu tạo bằng INOX 304

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956