Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Micropipet Dragon

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Micropipet giá rẻ, Micropipet hãng Dragon, Pipetman, pipetman Dragon

 

Giải điều chỉnh

 Micropipet  0.1-2.5μl

  Micropipet  0.5-10μl

 Micropipet  2-20μl

 Micropipet  5-50μl

 Micropipet  10-100ul

 Micropipet  20-200ul

 Micropipet  50-200μl

 Micropipet  100-1000ul

 Micropipet  200-1000ul

 Micropipet  1000-5000ul

 Micropipet  2-10ml

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956