Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Micropipet Dragon

Còn hàng

Liên hệ

 

Giải điều chỉnh

 Micropipet  0.1-2.5μl

  Micropipet  0.5-10μl

 Micropipet  2-20μl

 Micropipet  5-50μl

 Micropipet  10-100ul

 Micropipet  20-200ul

 Micropipet  50-200μl

 Micropipet  100-1000ul

 Micropipet  200-1000ul

 Micropipet  1000-5000ul

 Micropipet  2-10ml

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265