Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

đầu tip pipet

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

đầu tip pipet, đầu côn pipet, đầu côn trắng, đầu côn vàng, đầu côn xanh

1.    Đầu tip Trắng  tip 0.1-10ul, 1000 cái/túi

2.    Đầu tip trắng  0.5-10ul, 1000 cái/túi

3.    Đầu tip vàng 0-200ul kiểu, 1000 cái/túi

4.    Đầu tip xanh 100-1000ul, 1000 cái/túi

5.    Đầu tip trắng 500-5000ul, 250 cái/túi

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956