Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

đầu tip pipet

Còn hàng

Liên hệ

1.    Đầu tip Trắng  tip 0.1-10ul, 1000 cái/túi

2.    Đầu tip trắng  0.5-10ul, 1000 cái/túi

3.    Đầu tip vàng 0-200ul kiểu, 1000 cái/túi

4.    Đầu tip xanh 100-1000ul, 1000 cái/túi

5.    Đầu tip trắng 500-5000ul, 250 cái/túi

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265