Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ máy đồng hóa mẫu IKA T65 basic ULTRA-TURRAX Package

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Máy đồng hóa mẫu IKA T 65 basic ULTRA-TURRAX® Package, Máy nghiền đồng hóa IKA T 65 basic ULTRA-TURRAX® Package, máy nghiền đồng hóa IKA, IKA Vietnam

Bộ máy đồng hóa mẫu IKA T 65 basic ULTRA-TURRAX® Package

Model: T 65 basic ULTRA-TURRAX® Package

Motor rating input

1800 W

Motor rating output

1500 W

Volume range min. (H2O)

2 l

Volume range max. (H2O)

50 l

Viscosity max.

5000 mPas

Speed max.

7200 rpm

Noise without element

75 dB(A)

Process type

batch

Dimensions (W x H x D)

185 x 450 x 400 mm

Weight

26 kg

Permissible ambient temperature

5 - 40 °C

Permissible relative humidity

80 %

Protection class according to DIN EN 60529

IP 54

Voltage

3 x 400 / 3 x 230 V

Frequency

50 Hz

Power input

2200 W

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956