Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bộ máy đồng hóa mẫu IKA T65 basic ULTRA-TURRAX Package

Còn hàng

Liên hệ

Bộ máy đồng hóa mẫu IKA T 65 basic ULTRA-TURRAX® Package

Model: T 65 basic ULTRA-TURRAX® Package

Motor rating input

1800 W

Motor rating output

1500 W

Volume range min. (H2O)

2 l

Volume range max. (H2O)

50 l

Viscosity max.

5000 mPas

Speed max.

7200 rpm

Noise without element

75 dB(A)

Process type

batch

Dimensions (W x H x D)

185 x 450 x 400 mm

Weight

26 kg

Permissible ambient temperature

5 - 40 °C

Permissible relative humidity

80 %

Protection class according to DIN EN 60529

IP 54

Voltage

3 x 400 / 3 x 230 V

Frequency

50 Hz

Power input

2200 W

 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265