Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Benzoic chuẩn nhiệt lượng IKA

Còn hàng

Liên hệ

Benzoic acid C723, Viên chuẩn nhiệt lượng IKA, C723 IKA, Benzoic IKA, IKA C723,  

Value 26457 J/g+/-20. Dạng viên

(Vỉ 10 viên),(HỘP 50 VIÊN) 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956