Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Benzoic acid C723 IKA

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Benzoic acid C723, Viên chuẩn nhiệt lượng IKA, C723 IKA, Benzoic IKA, IKA C723, nhiệt lượng 26457 J/g, IKA Vietnam

Benzoic acid C723, Viên chuẩn nhiệt lượng IKA, C723 IKA, Benzoic IKA, IKA C723,  

Value 26457 J/g+/-20. Dạng viên

(Vỉ 10 viên),(HỘP 50 VIÊN) 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: