Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bộ quả cân chuẩn E2 500g

Còn hàng

Liên hệ

Bộ quả cân chuẩn E2 500g

Đạt iêu chuẩn  OIML - R111JJG99-2006

  Kết cấu Loại không có lỗ

  Chất liệu Thép không gỉ, INOX 100%

  Mật độ 7.96g/cm3

  Cảm  từ::<0.005

  Độ cứng :<8      

Ứng dung Kiểm  nghiềm cân phân tích  > 100000d, < 500000d

Chi tiết từng loại quả cân trong bộ E2

Bộ E2

Số lượng chi tiết từng quả cân

Tổng số quả cân

1mg-500mg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

12

1mg-100g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

21

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100

1mg-200g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

23

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*

1mg-500g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

24

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1mg-1kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

25

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000

1mg-2kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

27

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*

,500,1000,2000,2000*

1mg-5kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

28

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000

,2000,2000*,5000

1mg-10kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

28

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,

2000*,5000,10000

1mg-20kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

29

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,

2000,2000*,5000,10000,20000

 

Tags: Quả cân chuẩn E2, Quả cân chuẩn E2 Accurate , Bộ quả cân chuẩn E2, Bộ quả cân chuẩn E2 Accurate , Quả cân chuẩn E2, 1mg-100g , Cân điện tử Accurate, Bộ quả cân chuẩn E2, Quả cân chuẩn E2, Quả cân chuẩn

 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: