Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ quả cân chuẩn E2

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ quả cân chuẩn E2, quả cân chuẩn,

Bộ quả cân chuẩn E2:

Đạt iêu chuẩn  OIML - R111JJG99-2006

  Kết cấu Loại không có lỗ

  Chất liệu Thép không gỉ, INOX 100%

  Mật độ 7.96g/cm3

  Cảm  từ::<0.005

  Độ cứng :<8      

Ứng dung Kiểm  nghiềm cân phân tích  > 100000d, < 500000d

Chi tiết từng loại quả cân trong bộ E2

Bộ E2

Số lượng chi tiết từng quả cân

Tổng số quả cân

1mg-500mg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

12

1mg-100g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

21

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100

1mg-200g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

23

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*

1mg-500g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

24

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1mg-1kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

25

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000

1mg-2kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

27

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*

,500,1000,2000,2000*

1mg-5kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

28

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000

,2000,2000*,5000

1mg-10kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

28

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,

2000*,5000,10000

1mg-20kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

29

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,

2000,2000*,5000,10000,20000

 

Tags: Quả cân chuẩn E2, Quả cân chuẩn E2 Accurate , Bộ quả cân chuẩn E2, Bộ quả cân chuẩn E2 Accurate , Quả cân chuẩn E2, 1mg-100g , Cân điện tử Accurate, Bộ quả cân chuẩn E2, Quả cân chuẩn E2, Quả cân chuẩn

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: