Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ quả cân chuẩn M1

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

B​​​​​​​Quả cân chuẩn M1, Quả cân chuẩn M1 Việt Nam , Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg , Cân điện tử Việt Nam, Bộ quả cân chuẩn M1, Quả cân chuẩn M1, Quả cân chuẩn

Bộ quả cân chuẩn M1

Đạt tiêu chuẩn  OIML - R111JJG99-2006

Kết cấu Loại không có lỗ nhưng có thể mang điều chỉnh

Chất liệu Thép không gỉ, INOX 100%

Mật độ 7.9g/cm3

Cảm  từ:<0.5

 Độ cứng:<250      

Ứng dung Kiểm  nghiềm cân phân tích  < 6000d

Bộ M1

Chi tiết đóng gói

Tổng số quả

1mg-500mg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

1mg-100g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100

1mg-200g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*

1mg-500g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1mg-1kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000

1mg-2kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*

1mg-5kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000

1mg-10kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000,10000

1mg-20kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,5000,10000,20000

Quả cân chuẩn M1, Quả cân chuẩn M1 Việt Nam , Bộ quả cân chuẩn M1, 1mg-10kg , Cân điện tử Việt Nam, Bộ quả cân chuẩn M1, Quả cân chuẩn M1, Quả cân chuẩn

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: