Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ quả cân chuẩn F2

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ quả cân chẩn F2, Quả cân chuẩn F2, Quả cân chuẩn F2 Accurate , Bộ quả cân chuẩn F2, Bộ quả cân chuẩn F2 Accurate , Quả cân chuẩn F2, 1mg-100g , Cân điện tử Accurate, Bộ quả cân chuẩn F2, Quả cân chuẩn F2, Quả cân chuẩn

Bộ quả cân chẩn F2

 

Đạt tiêu chuẩn  OIML - R111JJG99-2006

Kết cấu Loại không có lỗ nhưng có thể mang điều chỉnh

Chất liệu Thép không gỉ, INOX 100%

Mật độ7.9g/cm3

Cảm  từ:<0.05

 Độ cứng:<80      

Ứng dung Kiểm  nghiềm cân phân tích  > 6000d, < 30000d

 

Bộ quả cân chuẩn F2

Chi tiết quả cân

Số quả/bộ

1mg-500mg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

12

1mg-100g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

21

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100

1mg-200g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

23

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*

1mg-500g

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

24

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

1mg-1kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

2

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000

1mg-2kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

27

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,

2000*

1mg-5kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

28

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,

2000*,5000

1mg-10kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

29

g:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500,1000,2000,2000*,

5000,10000

1mg-20kg

mg:1,2,2*,5,10,20,20*,50,100,200,200*,500

30

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: