Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Xylenol orange, C31H32N2O13S

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Xylenol orange

Công thức hóa học: C31H32N2O13S

Xuất xứ: Xilong - Trung Quốc

Định lượng: IND5g/chai

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265