Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

5-sulfosalicylic acid dihydrate C7H6O6S.2H2O

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: 5-sulfosalicylic acid dihydrate

Công thức hóa học: C7H6O6S.2H2O

Hãng: Xilong/Trung Quốc

Định lượng: AR100g/chai.

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265