Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sodium pyrophosphate decahydrate Na4P2O7.10H2O

Còn hàng

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Sodium pyrophosphate decahydrate

Công thức hóa học: Na4P2O7.10H2O

Xuất xứ: Xilong - Trung Quốc

Định lượng: AR500g/chai

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265