Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Thước đo độ dày màng sơn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Thước đo độ dày màng sơn Model: BGD531/3 50-750μm, thước đo độ dày

Hotline: 02432222956