Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Thước đo độ dày màng sơn

Còn hàng

Liên hệ

Thước đo độ dày màng sơn

Model: BGD 531/6 300-2600μm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956