Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Vi sinh Biobug CH

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Vi sinh Biobug CH

Vi sinh Biobug CH

Hãng sản xuất: Bio-Systems- Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

1. Mô tả sản phẩm:

- Vi sinh Biobug CH đã đơc phát trin vi mc đích sdụng đxlý sinh hc đi vi nưc thi ngành sn xut hoá cht, nước rrác và các ngành cha cht thải độc hại. n cnh các chng vi sinh đã đưc chn lọc, Biobug CH còn cha các vi dưng cht đưc chọn lc đc bit đối vi cht thi hóa hcc dưng cht   y scung cp mt công thc hoàn chỉnh cho vic ti ưu các hot đng sinh hc ca hthống và vi sinh, to ra các phn ng vi các cht thải hóa cht đto ra các cht xúc tác sinh hc cho hthng.

- Vi sinh Biobug CH an toàn khi sdụng trc tiếp. Vô hi vi con ngưi, qun áo và môi trưng, có khng pn hủy sinh hc hn toàn.

- Đối vi các h thng xlý nưc thi, Biobug CH giúp thiết lp 1 hsinh khối có khnăng xlý các cht thải độc hi và phc tp.

2. Li ích ca Biobug CH:

- Vi sinh Biobug CH với những vi sinh kỵ khíhiếu khí có thể giúp thiết lp và duy trì khối vi sinh có chc năng chống lại các ảnh hưởng ca các chất độc hại có mt trong nưc thải hoá chất, có thhot động hiệu qun hẳn so vi các sinh khối vi sinh tnhiên ca hthống. Chắc chắn rằng, bằng nhng kỹ thuật chọn lọc tnhiên, quần thể khối vi sinh.

- Giúp khi đng hthống mi

- Ci thin cht lượng nước đầu ra

- Tăng hiu qutổng th

- Kim soát vi khun dng si

- Gim mùi và sni bọt

Nâng cao hiu quxlý cht hu cơ ca hthống sinh hc, m gim BOD, COD, TSS ở đầu ra.

m tăng khng lắng khi có sxáo trộn do dao động ca ti trọng chất hữu cơ.

Đy nhanh việc khi động hthống mi và giúp hi phục hthống sau khi bđộc hoặc ti trọng bxáo trộn..

Tăng khng chống chịu vi điều kin nhiệt đthấp.

Tăng khnăngn định ca hthống vi các a chất hay c chất y độc cho vi sinh vt.

Gim phát sinh n

Vận hành vi chi phí thấp hơn do giảm tu thhoá chất

- Ức chế các vi khuẩn dạng sợi

3. Thông skthut:

Dạng:                                       Dạng hạt bột

Màu sc:                                  u hoặc xanh

m lượng dưỡng chất:          Dinh dưỡng vi sinh và chất kích thích tăng trưởng

Slượng vi sinh:                      5 ttế bào/ gram

Đóng i: 10 Kg/Thùng

4. Lưu trữ:

Không được đđông li! Lưu trnơi khô o mát m. Không hít bụi sn phẩm, tránh tiếp xúc quá nhiu vi da. Xem M.S.D.S

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: