Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Thước kéo màng sơn

Còn hàng

Liên hệ

Thước kéo màng sơn 4 mặt

(Film Width 80mm)(30-60-90-120 μm)

Model: BGD206/4

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265