Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Thước kéo màng sơn

Còn hàng

Liên hệ

Thước kéo màng sơn 4 mặt

(Film Width 80mm)(30-60-90-120 μm)

Model: BGD206/4

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956