Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai thủy tinh nút mài miệng hẹp màu trắng

Còn hàng

Liên hệ

Các cỡ

STT

Tên hàng

Dung tích

01

Chai trắng miệng hẹp nút mài 30ml

30ml

02

Chai trắng miệng hẹp nút mài 60ml

60ml

03

Chai trắng miệng hẹp nút mài 125ml

125ml

04

Chai trắng miệng hẹp nút mài 250ml

250ml

05

Chai trắng miệng hẹp nút mài 500ml

500ml

06

Chai trắng miệng hẹp nút mài 1000ml

1 lít

07

Chai trắng miệng hẹp nút mài 2500ml

2,5 lít

08

Chai trắng miệng hẹp nút mài 5000ml

5 lít

09

Chai trắng miệng hẹp nút mài 10 000ml

10 lít

Tên gọi khác: Chai thủy tinh nút mài, chai trung tính nút mài, chai nút mài

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956