Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Cân bàn 60 kg defender 2000

Còn hàng

Liên hệ

Cân bàn : 60 kg

Model: Defender 2000

Khả năng cân: 60.000g

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265