Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cân bàn 60 kg defender 2000

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cân bàn 60 kg Model Defender 2000, cân bàn kỹ thuật, cân dùng cho các ngành nông nghiệp và công nghiệp, cân bàn ohaus

Cân bàn : 60 kg

Model: Defender 2000

Khả năng cân: 60.000g

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956