Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cân bàn 15 kg

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cân bàn trung quốc, cân bàn 15 kg

Cân bàn dùng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thực phẩm.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956