Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bát platin dùng trong phòng thí nghiệm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

bát platin dùng trong phoàng thisng nghiệm hàm lượng: 99,95% Kích thước, bát platin, bát nung mẫu thí nghiệm

bát platin dùng trong phoàng thisng nghiệm

hàm lượng: 99,95%

Kích thước:

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956