Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Vi sinh Biobug MN

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Vi sinh Biobug MN

Vi sinh Biobug MN

Hãng sản xuất: Bio-Systems- Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

1. Mô tả sản phẩm vi sinh biobug MN:

- Vi sinh Biobug MN đưc to ra đcung cp nhng cht dinh dưng và các vi lưng thiết yếu đbsung strao đổi cht. Biobug MN đáp ng nhu cu dinh dưng và yếu tvi lượng cho vi sinh phát trin trong chai môi trưng kkhí và hiếu k. Biobug MN đưc sn xuất tcác tnh phn ttrưng, dhòa tan trong nưc thi.

- Trong các nhà máy xlý nưc thi, nơi thiếu ht cht dinh dưỡng, vi scó mt ca Biobug MN hot động vi khuẩn ca hthống sđưc duy trì và phát trin tt.

2. Lợi ích của sản phẩm:

- Biobug MN giúp tiết kim thời gian và tin bc cho hthống nưc thi sinh hot và công nghip vì:

- Duy trì và làm ng tm hot động vi sinh trong trưng hợp nồng đBOD tăng đt ngột.

- Nuôi cy nhanh.

- Phân hy kkhí tt

- Ổn định qun thsinh vt trong điều kiện thiếu dinh dưng và đc hại.

- Gim đnhạy cm của hthng, gim và kim soát các nguyên nhân gây sc hthng

- Gp quá trình ni cy đưc thuận lợi.

- Kiểm soát sto bt và nổi n gây ra trong điu kin thiếu dinh dưng.

- Làm việc trong môi trưng hiếu khí và kỵ khí

3. Thông skthut

Dạng:                         Bột

Màu sc:                     u đm

Trọng lưng riêng:      0.7 g/cc

Đóng gói: 10 Kg/Thùng

4. Lưu tr

Không đưc đđông lại! Lưu tri khô rá mát m. Không hít bụi sn phẩm, tránh tiếp xúc quá nhiu vi da. Xem M.S.D.S

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: