Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Vi sinh Biobug AS

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Vi sinh Biobug AS

Vi sinh Biobug AS

Hãng sản xuất: Bio-Systems- Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

1. Mô tả sản phẩm vi sinh Biobug AS

- Vi sinh Biobug AS là mt sn phm sinh hc nghiên cu theo công thc riêng có hiu qutrong vic làm tăng vi sinh vt của nước thi trong sut nhng tháng lnh mùa đông.

- Tng qua hot động nghiên cu trong một thời gian dài, Biobug AS đã phát trin gm 14 chng vi sinh có khng thc hin trong cả 2 môi trưng hiếu khí và kkhí, đến nhng cht hữu cơ có khng pn hy sinh hc bao gm: proteins, chất béo, CH và hydrocarbons.

- Đđm bo stăng sinh khi nhanh, Biobug AS đưc sn xut và phi hp vi những dưng cht và chất kích thích cho vi sinh pt trin. Biobug AS đưc sn xut theo hthống chng nhn cht lượng ISO 9002.

- Biobug AS gim lượng n phát sinh trong bt khthng xlý sinh học bc 2 o bng vic ng cao sphân hy chất hu cơ và chuyn a nó tnh siêu vi khun có trọng lượng bé và chiếm không gian rt bé.

2. Lợi ích của Biobug AS

- Biobug AS, vi nhng vi sinh vt kỵ khí, tùy nghi và hiếu khí có ththiết lp và duy trì sinh khi có chc năng chng li các chất c chế hu cơ có mt trong nưc thi sinh hot, đô th, có thphát huy hiu quhơn vi sinh xuất hin vn .

- Biobug AS chc chn rằng kỹ thut la chn qun thsinh vt đưc gii thiu với mt dãy vi sinh vt được chn lọc. Nhng vi sinh hiếu khí, kkhí và tùy nghi này đã đưc làm gim mô trưng tnhiên ca chúng và được làm thích ng đthc trong các điu kin ti ưu.

- Gim n hình thành

- Tăng hiu quxử lý

- Gim mùi

- Kim st dầu m, chất nổi, váng

- Ci thiện quá trình lắng.

- Gim mùi

- Nưc thải đầu ra tt hơn

3.Thông số sản phẩm:

Hình dạng:                  Dạng ht bt

Màu:                           u hoc xanh

m lưng dưng cht:Dinh dưng vi sinh & cht kích thích tăng trưng

Slưng:                   5 tvi sinh/gram

4. Đóng gói

4, 8, 16 oz = 1/4lbs, 1/2lbs, 1lb. Gói a tan trong nưc đưc bảo vbng túi bên ngoài. 25lbs/thùng nha =11,35kg/thùng nha .Thùng 25 lbs., 50 lbs. và 100 lbs.

5. Lưu tr

Không đưc đđông lại! Lưu tri khô ráo mát m. Không hít bụi sn phm, tránh tiếp xúc quá nhiu vi da. Xem M.S.D.S

 

Vi sinh Biobug AD

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: