Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Van 3 ngả

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Van thí nghiệm Van 3 ngả thí nghiệm Van 3 ngả Trung Quốc

Van thí nghiệm

Van 3 ngả thí nghiệm

Van 3 ngả Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956