Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Thuyền sứ

Còn hàng

Liên hệ

Thuyền sứ nung

Xuất xứ: Trung Quốc

Khích thước: Các loại kích thước

Công dụng

Dùng trong phòng thí nghiệm để nung, đốt mẫu

 Chống hóa chất

 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265