Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sừng bò nhám 29

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sừng bò nhám Sừng bò thủy tinh

Sừng bò nhám

Sừng bò thủy tinh

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956