Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sừng bò chân không

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sừng bò chân không Sừng bò thủy tinh Sừng bò thí nghiệm

Sừng bò chân không

Sừng bò thủy tinh

Sừng bò thí nghiệm

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, bát sứ, pipet, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956