Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sừng bò chân không

Còn hàng

Liên hệ

Sừng bò chân không

Sừng bò thủy tinh

Sừng bò thí nghiệm

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, bát sứ, pipet, buret

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265