Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn xoắn nhám 29 30cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn xoắn nhám Sinh hàn thủy tinh Trung Quốc

Sinh hàn xoắn nhám 

Sinh hàn thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956