Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sinh hàn xoắn nhám 29 30cm

Còn hàng

Liên hệ

Sinh hàn xoắn nhám 

Sinh hàn thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, buret

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265